مونا مسگران کریمیتالیفات دوستان


مهندس مونا مسگران کریمی


• دارای پروانه اشتغال به کار نظارت و طراحی پایه 1
• بازرس گاز
• عضو انجمن مکانیک ایران
• تلفن: 09113553442
• پست الکترونیکی: mona.karimi46@yahoo.com
• سایت تخصصی مکانیک: www.MonaKarimi.com

تحصیلات دانشگاهی:


• دانش آموخته ی دانشگاه صنعتی نشیروانی بابل
• درجه کارشناسی در رشتته مکانیک گرایش حرارت و سیالات
• درجه کارشناسی ارشد در رشته ممدیریت استراتژیک

مهارت های فنی:


•دارای گواهینامه ممهارت لوله کشی گاز خانگی و تجاری از سازمان فنی و حرفه ای
•دارای گواهینامه مهارت لوله کشی آب آشامیدنی از سازمان فنی و حرفه ای
•دارای گواهینامه توانایی کار با نرم افزار carrier HAP از سازمان فنی و حرفه ای
•دارای گواهینامه رایانه کار درجه 2 از سازمان فنی و حرفه ای

سوابق مدیریتی:


• عضو هیات مدیره مکانیک نظام مهندسی استان مازندران در دوره نهم
• عضو علی البدل هیات مدیره مکانیک نظام مهندسی استان مازندران در دوره هفتم
• عضو کار گروه شورای مرکزی به دبیرخانه اصفهان و مشهد نسبت به بازنگری مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی انرژی وتعبیه سامانه های کنترلی ور رده بندی انرژی
• همکاری با شورای مرکزی در تهیه و تدوین نظام نامه تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست استان ها و نحوه راه اندازی دفاتر انرژی کنترل استاندارد مصالح در استان ها
• عضو مدعو در جلسات بررسی پیش نویس اولیه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
• عضو مدعو جلسات هم اندیشی ارائه خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری و به روز آوری و ارتقاء سطح ارائه این خدمات در وزارت راه و شهرسازی
• عضو اصلی هیات مدیره گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی مازندران دوره ششم
• رییس کمیسیون نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران دوره هفتم
• عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران دوره هفتم
• عضو هیات مدیره کانون مهندسین رامسر برای دو دوره
• عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی مازندران دوره ششم
• مسئول کمیسیون بانوان کانون مهندسین رامسر از سال 88 تا کنون
• مسئول کمیسیون کوهنوردی کانون ها مهندسین کتالم و رامسر دوره ششم
• نماینده رسمی کانون های مهندسان شهرهای رامسر و کتالم و سادات شهر در شورای هماهنگی کانون های استان مازندران

برق

عمران

معماری

مطالب عمومی

لینک دوستان

Copyright © www.MonaKarimi.com 2015