مونا مسگران کریمیتالیفات دوستان

www.monaKarimi.com
تعداد بازدید : 583


بنام خدا
"سازندگان خاموش"

انچه از مشاهده و تحلیل فضای اجتماعی ایران امروز می توان استنتاج نمود ، حضور رو به رشد و گسترش بانوان و دوشیزگان با تحصیلات فنی در بدنه سازمان نظام مهندسی در دهه های اخیر بوده که تجارب بکر ایشان قابل تعمیم به سایر بخش ها است .ماهیت نیمه دولتی ونیمه خصوصی سازمان ،تهدیدامنیت شغلی وایجاد درآمد برپایه گستردگی روابط اجتماعی ونیاز به دستیابی به مهارت اجرایی در کنار دانش فنی با توجه به تعاریف سنتی وعرفی خط وخطوط شغل زنانه در کنار نبود حمایت های قانونی ، فضایی رقم زد که زنان در صورت پشت سرگذاشتن موانع وامکان کسب درآمد ، مدل رفتاری منحصربه فردی را عرضه نمایند.

سازمان نظام مهندسی بستری مناسب برای تجربه فعالیتهای صنفی ، خارج از نقش های جنسیتی فراهم نمودکه زنان دوشادوش مردان زحمتکش ، در امر سازندگی وآبادانی تاثیرگذاری نمایند.

امکان استفاده از تجارب کارآمد وتعریف دوباره آن فرصت جدیدی بوجود آورد. نمود شاخص های زنانه مانند جزئی نگری وتمایل به تولید محصولات منحصربه فرد ، روال مردانه تولیدات انبوه وکپی کاری های در برخی موارد سطحی را متعادل نمود.

نظارت های حرفه ای و مسئولانه و قانون مدار وبها دادن به فلسفه وجودی سازمان نظام مهندسی شکل جدیدی از تلفیق تخصص وتعهد را به نمایش گذارد ، در این شرایط برچسب هایی به زنان وجود داشت ودر حاشیه آن عدم هضم نیروی کارزنانه در قالب های سنتی مردانه ، سرگیجه ی نگاه کردن به بالا رفتن زنان از پله های پیشرفت را نصیب قشری خاص که منافع فردی خود را بر منافع جمعی ترجیح می دادند ، نمود.

اما بیشتر مردان پرتلاش فرصت پیش آمده را مغتنم شمرده وبا خود آگاهی از وضعیت حاضر سعی در تقسیم آرمان های آبادانی برای رسیدن به سطحی والاتر از رشد جامعه فردا را داشتند.

توجه به تفاوتهای جنسیتی وتمرکز برنقاط مثبت آن می تواند در تصمیم گیری های اقناعی نقش بسزایی ایفا نماید. زنان توانایی انجام چندین کار مختلف دریک زمان را داشته وتجارب اجتماعی وفرهنگی را به راحتی در خوزه کاری بکار گیرند.

توانایی های فیزیکی مانند هنرسخن وری وبرقراری ارتباط موثر در بسیاری موارد راهگشا بوده و روحیه لطیف زنانه ، این تمایل را ایجاد می نمایدتا در جنبه های مختلف زندگی صرفنظر از مسایل اقتصادی و منفعتی خدمت نمایند .کمک به همنوع بدون در نظر داشتن منافع و مصالح فردی در محیط کار می تواند بسیاری از مسایل را به گونه ای اخلاقی حل نماید.

به این معنی که اگر در جایی تنها یک انتخاب داشته باشند ،صرفا انتخابشان براساس منفعت طلبی نبوده و خواهان برقراری روابط انسانی وحمایتی از سوی خود با اطرافیان هستند، تا آنجا که به سلسله مراتب اهمیت شغلی توجه نداشته و برابری و هم ترازی را در کارگروهی به روابط عمودی ترجیح می دهند.

در مواقع ایجاد بحران از هر نوع ، اقتصادی ،اجتماعی ،..بدون انتظار تایید یا حمایت یا سوءاستفاده ،تمایل به همبستگی دارند ودر حدتوان نقش موثر برای رفع بحران ایفا کرده وبار احساسی وسنگینی واقعه را بردوش می گیرند.زنان قادرند به صورت فردی و گروهی ، شجاعانه با مشکلات دسته وپنجه نرم نمایند که برای بازسازی محیط های کاری وبافت جامعه اهمیت حیاتی دارد ودراین شرایط منتظر حمایت ویا کمک مالی نمی مانند وفارغ از وجود ویا عدم وجود امکانات در حد توان برای رفع معضل می کوشند وظرفیت فوق العاده ای برای مواجه شدن با شرایط دشوار واضطرار در سکوت وانزوا را دارند.

انگیزه ی بالا برای مشارکت فعال برای تغییر وضعیت بحرانی ،سرمایه ای انسانی ارزشمندیبه شمار می آید. با توجه به این خصوصیات بارز اگر بخواهیم از جمعیت حدودا پنجاه درصدی نیروی کار کشور در شرایط مثبت بهره ببریم ،بایستی ضمن تاکید بر بهره گیری از خلاقیت ایشان درتربیت نیروی انسانی فردا،برای حضورحداکثری آنها در عرصه ی اقدام وعمل به ویژه با هدف مقاوم نمودن اقتصاد ملی در سه بخش دولتی ،خصوصی وتعاونی ،بسترسازی لازم را فراهم نماییم.

از ویژگی های برجسته وبارز زنانه را همبستگی به جای رقابت ،تفکر مثبت وبنا کردن به جای تخریب ، می توان نام برد.

زنان به عنوان سازندگان خاموش جامعه ،بهترین گزینه برای ممانعت از تخریب محیط زیست بوده.ورودشان در تصمیم گیری ها ودر تصمیم سازی های محیط کار چون محل زندگی خصوصی خویش ،عاری از هر آسیبی حفظ می نمایند.ممانعت از زوال فرهنگی جامعه ،بی تفاوتی نسل جوان و دستکاری ارزش ها صرفا در دستان هنرمند کسانی ممکن خواهد بود که اکنون خارج ساختارهای اجتماعی در حاشیه بسر می برند.

زنان توانایی بکری در ارزش آفرینی دارند که با جامعه غیر مادی درحال ظهور که صرفا در جهت توسعه صنعتی واقتصادی پیش نمی رود ،بیشتر هم خوانند .پس بیاییم در سرمایه گذاری وبهبود شرایط این جنس بیشتر بکوشیم ودر حوزه های کاری بدون ترس های واهی در بازی گرفتن نیروی فعال زنانه درنگ نکرده ودر کمسیون های مشورتی با عناوین مختلف از حضور ونقش زنان بهره بیشتری برده ودر راه ترقی وتعالی سازمان نظام مهندسی بیش از پیش بکوشیم.

مونا مسگران کریمی عضو علی البدل مکانیک هیات مدیره نظام مهندسی استان مازندران


نظرات

اعلام نظرات
* نام و نام خانوادگی :
*شماره تماس :
آدرس ايميل :
* متن :
400 / 400

شماره تماس و آدرس ايميل نمايش داده نمی شود.
شما می توانید متن های طولانی تر خود را از قسمت تماس با ما ارسال نمایید.


تاریخ ارسال نوشته : 18 ارديبهشت 1395
www.monaKarimi.com
ادامه مطلب

برق

عمران

معماری

مطالب عمومی

لینک دوستان

Copyright © www.MonaKarimi.com 2015