مونا مسگران کریمیتالیفات دوستان


مقالات و پژوهش ها  >  رشته مکانیک

نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 399


عنوان: Comparison of performances of air standard Atkinson and Dual cycles with heat transfer considerations \Conf
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 456 کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 470


عنوان: Comparison of performances of air standard Atkinson, Diesel and Otto cycles with constant specific heats of the working fluid \Conf
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 334 کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 464


عنوان: Experimental Model of Prediction Solar Radiation in Southwestern of Iran, Yasuj \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 436 کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 451


عنوان: The Effect of the Flue Gas Recirculation on NOx Formation in a Premixed Methane-Air Flam \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 492 کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 451


عنوان: Experimental and Numerical Study on the Effect of Dilution in Premixed CH4-Air Flame \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 872 کیلوبایت


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 541


عنوان: Influence of Heat Loss on the Second-Law Efficiency of an Otto Cycle \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 545 کیلوبایت


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 499


عنوان: First and Second-Laws Analysis of an Air-Standard Dual Cycle With Heat Loss Consideration \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 739 کیلوبایت


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 420


عنوان: Experimental Investigation of Thermal Performance in an Advanced Solar Collector with Spiral Tube \ISC
پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 650 کیلوبایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
تعداد بازدید : 339


عنوان مقاله: Comment on "The effects of heat transfer on the exergy efficiency of an air-standard Otto cycle" by Hakan Ozcan, Heat and Mass Transfer (2011) 47571-577 \ISI

پژوهشگر: دکتر علیرضا حاجی پور
حجم فایل: 1.2 مگابایت

ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 20 مرداد 1393
نویسنده : دکتر علیرضا حاجی پور
ادامه مطلب


نویسنده : مهندس مونا مسگران کریمی
تعداد بازدید : 102930


1- استفاده از لوازم بهداشتی کارکرده و دست دوم، آسیب دیده و معیوب مجاز نیست.

2- آیا فواصل طولی و عرضی توالت شرقی و غربی (فرنگی) و دستشویی از دیواره های جانبی رعایت شده است؟
الف: توالت شرقی و غربی(فرنگی) باید طوری نصب گردد که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، کمتر از 45 سانتی متر نباشد.
ب: جلوی توالت شرقی و غربی (فرنگی)باید دست کم 50 سانتی متر تا دیوار یا درب مقابل آن جای خالی پیش بینی گردد.
ج:توالت شرقی و غربی باید طوری نصب گردد که فاصله محور آن از محور طولی لوازم بهداشتی دیگر کمتر از 76 سانتی متر نباشد.


ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال نوشته : 11 دی 1392
نویسنده : مهندس مونا مسگران کریمی
ادامه مطلب


برق

عمران

معماری

مطالب عمومی

یادداشت ها

لینک دوستان